Reklamı kapat

Reklamı kapat
Beden Eğitimi Spor

SALSA, TANGO, SERBEST STİL VE DANS SPORU BRNŞ DA 1.KAD. YRD ANT. KURSU

24 NİSAN-05 MAYIS 2018 TARİHLERİ ARASINDA ANKARA’DA SALSA,ARJANTİN TANGO,SERBEST STİL VE DANS SPORU BRANŞLARINDA 1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU AÇILACAKTIR. SALSA, TANGO, SERBEST STİL VE DANS SPORU BRNŞ DA 1.KAD. YRD ANT. KURSU Kursun yapılacağı yer : Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Tarih : 24 Nisan-05 Mayıs 2018 Katılım ücreti : ₺220 En […]

SALSA, TANGO, SERBEST STİL VE DANS SPORU BRNŞ DA 1.KAD. YRD ANT. KURSU
07 Nisan 2018 - 13:54 'de eklendi.

24 NİSAN-05 MAYIS 2018 TARİHLERİ ARASINDA ANKARA’DA SALSA,ARJANTİN TANGO,SERBEST STİL VE DANS SPORU BRANŞLARINDA 1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU AÇILACAKTIR.

SALSA, TANGO, SERBEST STİL VE DANS SPORU BRNŞ DA 1.KAD. YRD ANT. KURSU

Kursun yapılacağı yer : Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
Tarih : 24 Nisan-05 Mayıs 2018
Katılım ücreti : ₺220
En az/en fazla katılımcı sayısı : 10/50 Kişi
Başvuru yeri : https://www.turkiye.gov.tr Spor Bilgi Sistemi
Başvuru tarihileri : 02-19 Nisan 2018
Başvuru sonuçlarının açıklanması : 20 Nisan 2018 https://sporegitim.sgm.gov.tr

GENEL BİLGİLENDİRME ve DUYURULAR

Yukarıda belirtilen yer ve tarihlerde Sportif Sosyal Danslar (Salsa), Arjantin Tango, Serbest Stil ve
Dans Sporu (Latin&Standart)1.Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Kursu açılacaktır. Aşağıda
belirtilmiş olan kursa katılacaklarda aranan şartları taşıyan kişiler başvuru yapabileceklerdir.
Başvuru sırasında istenen iletişim bilgilerinin (GSM ve E-posta) ve belgelerin başvuru sahibine ait,
doğru ve erişilebilir olması başvuru sürecinin tamamlanabilmesi için önemlidir. Doğru ve erişilebilir
olmayan ve/veya başvuru sahibine ait olmayan iletişim bilgileri ve/veya belgelerden kaynaklanan
aksaklıklardan başvuru sahibi sorumludur.
Kursa, E-Devlet Kapısı üzerinden yapılacak başvuruların dışında başvuru kabul
edilmeyecektir. Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen
öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.
Kurs açılış ve kayıt işlemleri sırasında, kursa başvuruları kabul edilmiş adaylar içerisinden, ilan
edilen yer ve saatte hazır bulunan kursiyerlerin sayısının 10 kişiden az olması durumunda söz konusu
kurs İPTAL edilebilecektir.
Kurs katılım ücreti, başvuru esnasında belirteceğiniz e-posta adresine gelecek olan referans
numarası ile Halk Bankası’na yatırılacaktır. Kursa kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin ödemiş
oldukları kurs ücreti iade edilecektir.
Kursa katılma hakkı elde eden adaylar yukarıda belirtilen yer ve saatte belgeleri ile birlikte hazır
bulunacaklardır. İstenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.
İstenen belgelerde bahsedilen tasdik işleminde; “aslı gibidir” ibaresi, tasdik yapan kişinin adı
soyadı, imzası, kurumunun mührü yer almadığı veya bu bilgilerin okunamadığı durumlarda tasdik
işlemi kabul edilmeyecektir. Ayrıca tasdik yapılmış evrakın renkli/siyah-beyaz fotokopisi kabul
edilmeyecektir.

KURSA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak (Milli Sporcularda tahsil şartı aranmaz),
b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul, engelli spor
branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,
c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan
suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış
olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi
yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve
ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya
bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve
haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,
d) En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca
belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,
e) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor
Dalları Ceza Yönetmeliği ile bağımsız spor federasyonlarının disiplin ve/veya ceza talimatlarına
göre, son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla veya doping suçundan
dolayı ceza almamış olmak.

İSTENEN BELGELER

a) 2 adet vesikalık fotoğraf – (Biometrik orijinal fotoğraf)
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti.-(Üniversite veya Lise
mezunları ile üniversitede okuyan öğrencilerin e-devletten alacakları öğrenim belgeleri geçerli
olacaktır. Mezuniyet belgelerinin, Milli Eğitim Bakanlığı ilgili birimleri, mezun olunan eğitim
kurumu, Spor Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri
tarafından yapılan aslına uygunluk/tasdik işlemleri kabul edilecektir.)
c) E-Devlet Kapısından alınan, “Resmi Kurumlar” için verilen ve QR kodlu doğrulanabilir Adli
Sicil Kaydı belgesi. – (Elektronik olarak doğrulanamayan belgeler kabul edilmeyecektir.)
d) Sağlık Raporu – (Bağlı bulunduğu aile hekimliği veya Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet
veren diğer sağlık birimlerinden alınmış EK-6 Durum Bildirir Tek Hekim Raporu” formunun
aslı. Söz konusu belgenin alınamaması durumunda, hekim tarafından verilen “Antrenörlük
yapmasında sakınca yoktur” ibaresinin yer aldığı diğer sağlık raporu belgesinin aslı.)
e) Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı- Örnek yazı için
tıklayınız.
f) E-Devlet Kapısından alınan, QR kodlu doğrulanabilir Nüfus Kayıt Örneği belgesi.
NOT: Adayların, başvuru sırasında istenen belgeleri E-Devlet Kapısı Spor Bilgi Sistemine
yüklemesi gerekmektedir. E-Devlet Kapısından doğrulanamayan belgelerinizin aslı kurs yerine
getirilecektir.

KURS, AÇILIŞ VE KAYIT PROGRAMI

1. Ankara’da yapılacak olan “Sportif Sosyal Danslar (Salsa), Arjantin Tango, Serbest Stil ve Dans
Sporu (Latin&Standart)1.Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Kursları açılış ve kayıt işlemleri
24 Nisan 2018 tarihinde 08.30-12.30 saatleri arasında Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır.
2. Açılış merasimi sonrasında genel bilgilendirme ve kursa katılım için gerekli evrakların kontrol
edilmesi ve teslim alınması işlemleri gerçekleştirilecektir.
3. İstenen evraklarda eksik ve/veya hata olması durumunda adayların kayıt işlemleri sırasında
düzeltmesi ve eksikliklerin tamamlanması istenecektir. Kayıt işlemleri bitinceye kadar
belgelerindeki eksik ve hataları tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılarak
kursla ilişiği kesilecektir.
4. Kursla ilgili tereddüt edilen hususlar hakkında bilgi almak amacıyla Eğitim Yöneticisi Funda
UĞURLU ile kurumsal e-posta adresi üzerinden funda.ugurlu@sgm.gov.tr iletişim
kurulabilecektir. Kursla ilgisi olmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.
5. Daha önce 1. kademe yardımcı antrenör yetiştirme kurslarına katılıp başarısız oldukları derslerden
bütünleme sınavına girmek isteyen adayların, kursun başlamasından önce bütünleme formunu
eksiksiz olarak doldurarak funda.ugurlu@sgm.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.
Bütünleme formu için tıklayınız.

MUAFİYET

Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin 21. maddesinde belirtilen şartları taşıyan kişiler 1.Kademe
Antrenör Yetiştirme Kurslarının Temel Eğitim Derslerinden muaftırlar. Temel Eğitim Derslerinden
muafiyet hakkı bulunan adayların muafiyet durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.
Adayların, muafiyet nedeni olan belgelerinin fotokopisini (önlü-arkalı ve/veya tüm bilgilerin yer
alacağı şekilde) “aslı gibidir” şeklinde tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Söz konusu belgelerde
muafiyeti sağlayacak bilgilerin bulunmaması durumunda muafiyet hakkını kullanmak mümkün
olmayacaktır.

BAŞVURULARDA KONTENJANIN AŞILMASI DURUMUNDA
ELEME YAPILMASI

Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik
sırasına göre eleme yapılacaktır.
a. Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarından mezun olanlar,
b. A ve B sınıfı Milli Sporcu Belgesine sahip olanlar,
c. Üniversitelerin beden eğitimi ve spor yüksekokullarında okuyan öğrenciler,
d. Üniversitelerin lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar,
e. Yabancı dil bildiğini belgeleyenler,
f. Üniversitelerin ön lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar,
g. C sınıfı Milli Sporcu Belgesine sahip olanlar,
h. Üniversitelerin lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenci olanlar,
i. Üniversitelerin ön lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenci olanlar,
j. Spor lisesi mezunu olanlar,
k. Diğer lise mezunu olanlar.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

SON DAKİKA
İLGİLİ HABERLER