X
ATLETİZMDE ATMALAR

ATLETİZMDE ATMALAR

ABONE OL
12 Kasım 2020 16:45
ATLETİZMDE ATMALAR
0

BEĞENDİM

ABONE OL

ATLETİZMDE ATMALAR

 1. Gülle atma
 2. Disk atma
 3. Cirit atma
 4. Çekiç atma

GÜLLE ATMAMetal veya demirden daire (küre) biçiminde yapılmış bir malzemenin omuz hizasından en uzak mesafeye atılmasını amaçlayan bir spor dalıdır. Yapımında demir, pirinç veya kursun maddeler kullanılır. Erkeklerde güllenin ağırlığı 7.257 kg dır. Çapı 110-130mm çapında kadınlarda ise güllenin ağırlığı 4 kg ve 95-110 mm çapındadır. Güllenin tutuluşu ve omuza yerleştirilmesi aşağıdaki görselde gösterilmektedir

Gülle Atma Çember Ölçüleri: Gülle atma alanı 213.5 cm çapında daireden oluşur. Yüzeyi asfalt tartan veya betondan olabilir. Sporcu ayakkabısını seçerken altı kaymayan kauçuk olan ayakkabıyı seçmelidir. Sporcunun dışarı çıkmasını engellemek için çarpma tahtası bulunur. Çarpma tahtası 122 cm uzunluğun da 11.4 cm kalınlığında ve 10 cm yüksekliğindedir

Gülle Atma Çeşitleri

Kayarak Gülle AtmaVücudun ağırlığı sağ bacağa verilerek, sol bacak kaldırılır ardından geriye doğru kayma hareketi yapılarak,sol ayak takoza dayandırılır, sol kolun atış yönüne doğru açılmasından sonra, sağ ayak atış yönüne doğru çevrilir ve gülle omuzdan ileri doğru fırlatılarak atış gerçekleşir.

Kayarak Gülle Atma Aşamaları  

1. Başlama duruşu

2. Kurulma ( T durumuna gelme)

3. Kayma ve atış durumuna gelme

4. Atış ve atış sonrası

Dönerek Gülle AtmaSporcu Gülle atma çemberinin arka bölümüne gelerek sırtını gülleyi atacağı alana döner, ayaklar omuz genişliğinde açılarak yan yana getirilir. Sol bacak sol yana doğru 90 derece döndüğünde sağ bacak kaldırılarak atış yönüne (sol) doğru savrulur sporcu atış yönüne geldiğinde gülleyi omuz hizasından ileri doğru atar.

Gülle

 • Büyük erkekler de 7.26 kg,
 • Büyük ve genç kadınlar da 4 kg
 • U20 erkekler de 6 kg,
 • U18 erkekler de 5 kg,
 • U18 kızlar ise 3 kg gülle kullanır.

CİRİT ATMA

Cirit, ağaçtan veya metalden yapılan bir mızrağın koşularak atılmasını içeren hafif bir atletizm sporu dalıdır. Cirit yapısal olarak üç bölümden oluşur. 1) metal sivri uç: cirit yere düşerken yere ilk temas etmesi gereken bölümdür. Ciritin ağırlık merkezi uç kısımda bulunmaktadır. 2) metal veya tahta gövde. 3) İp veya sicim sarılı tutma (kavrama) alanı. Cirit erkeklerde 800gr ağırlığında 260- 270 cm olup, kadınlarda 600 gr ağırlığında ve 220- 230 cm uzunluğundadır.

Cirit nasıl atılır.

Atletizm de cirit atma üç bölümden oluşur ilk bölüm sporcunu koşma alandır. Koşma alanı 30m den az olmayan ve 36 metreden fazla olmayan bir bölümden oluşur. Bu bölümde sporcu belli bir hızda koşarak üç adım atma bölümüne gelir üç adım atma alanı sporcudan sporcu uzunluğu farklılık gösterebilir. Sporcu üç adım adım alanında ciriti yere paralel tutar kol ile beden arasındaki açı 90 dereceye yakın bir açıda bulunur. Sporcu koşu alanına doğru değil koşu alanına yan duracak şekilde kolunu geriye doğdur çekerek koşusuna devam eder. Son bölüm ise ciritin elden çıkışı ve ciritin atış alanıdır. Bu bölümde sporcunun yüzü ciriti atacağı yere doğru çevirir ve belden dönmüş olur.

Cirit sol omuz hizasına gelecek şekilde sporcunun ciritin ortasındaki tutma bölümünden kavrayarak hız koşusunun başında sıçrama adımlarının başlangıcına kadaryere 45 derecelik açı ile taşınır. Sporcu genelde 20 25 m mesafede hız alırlar. Koşu alanı bittikten sonra sporcunun sıçrama alanına geldiğinde sıçramayla ciriti tututuğu kolu geriye alır ve çapraz koşu başlar.

Ciritin tutuluşu

Cirit, atış kolu ile ortasında bulunan sargının arka kısmından tutulmaktadır. Böylece kuvvet aktarımı cirit in ağırlık noktasından başlar ve parmaklarda dengeli çekme hareketine yardımcı olur. Pratik uygulamada üç türlü tutuş şekli vardır. En yaygın tutuş şekli ise; cirit ağırlık merkezinin cm gerisinde, orta parmak ile baş parmak karşılıklı olarak tutulur. İşaret parmağı hafifçe değecek şekilde Cirit’i çevreler. Cirit başparmağın alt kısmından ve avuç içine değecek şekilde tutulur. Geri kalan iki parmak da hafif bir şekilde ciridi tutar. Diğer bir teknikte daha çok profesyonellerin kullandığı çengel tekniğidir. Cirit işaret ve orta parmak arasına yerleştirilir ve kalan iki parmakla da cirit kavranarak atış gerçekleştirilir.

Cirit atma alanı

Cirit atma sahası veya alanı diğer atma sporları olan çekiç, gülle ve disk atma sporlarından farklı olarak çember bir alan içinden atış yapılan bir atma sporu değildir. Atış alanı itibarı ile diğer üç atma sporundan ayrılmaktadır. Cirit atış alanı pist şeklinde olup 4 metre genişliğinde olan 30 metreden az olmayan ve 36,5 metreyi geçmeyen bir piste sahiptir. Bu pist alanı sporcunun belli bir mesafe koşarak bu sınırlar dışına çıkmadan cirit atışını yaptığı alandır. Çekiç, gülle ve disk atma sporları dönerek veya sabit bir şekilde atılırken cirit atma daha uzağa atabilmek için belirli bir mesafe koşarak atma özelliğine sahiptir.

Cirit atmanın temel kuralları

Her yarışmacının üç atış hakkı vardır. En iyi atışı yapan sekiz yarışmacı daha sonraki turda da üç atış atma hakkı daha kazanırlar. Olimpiyatlarda veya uluslararası yarışmalarda daha önce belirlenen barajı (baraj derecesi) aşamayan sporcular finallere katılamazlar. Yarışmalarda en uzak mesafeye ciriti atan sporcu birinci olur. Beraberlik olması durumlarında sporcuların ikinci en uzak mesafe değerlendirilir.

Atışın geçerli sayılması için önceden belirlenmiş kurallara uygun bir atış olması gerekir. Cirit yere düşmeden sporcu atış alanından çıkarsa atış geçersiz sayılır. Sporcu atış alanındaki ön çizgiden dışarı çıkması durumunda veya ciritin yere paralel temas etmesi durumlarında da geçersiz olur.

Yarışmalarda yeteri kadar hakem görevlendirilmelidir. Hakemler sporcunun bitiş çizgisini ihlal edip etmemesini ve ciritin kurallara uygun olarak yere düşüp düşmediğini ve daha önce çizilmiş olarn ciritin düşme alanına düştüğünü kontrol ederler, geçerli atışlar beyaz bayrak ile geçersiz atışlar ise kırmızı bayrak ile gösterilir

Cirit

 • Büyük ve U20 erkekler de 800 gram
 • Büyük kadınlar 600 gram
 • U18 erkekler 700 gram
 • U18 kızlar ise 500 gram

DİSK ATMA

Disk atletizm sporunun atmalar branşında bulunmaktadır. Disk ağaçtan veya benzeri malzemelerden yapılmış etrafı metalle kaplanmış daire şeklinde 1 kg ve 2 kg ağırlığında olup 2 kg ağırlığındaki disk 22 cm çapın da 44.5 mm kalınlığındadır. 1 kg ağırlığındaki disk 18 cm çapın da37 mm kalınlığındadır. 1 kg lık diski bayanlar 2 kg lık diski ise erkekler atar, disk 2.50 m çapındaki bir daire içinden atılır.  Disk atma sporunda bir disk bir daire içinde belirli bir açı ile boyunca atılır

 Disk’in Tutuluşu: Disk,  atış kolu elinin birinci parmak boğumları üzerine oturtulur. Parmak araları ne çok açık ne bitişik olmalıdır. El ayası diske temas etmeli başparmak diskin duruşunu ve uçuş açısını yönlendirecek şekilde hafif bastırmalıdır. Bazı atıcılar diski işaret parmağı ile orta parmak birbirine yanaşık konumda tutarlar. Böylece; atma anında diske daha çok kuvvet uygulayabilirler. Ayrıca elin dış yüzü dış tarafı göstermeli ve el bileği rahat tutularak çok hafif diske değmelidir.

Diski Atma Aşamaları:

 1.Başlama Duruşu: atış çembere arkadan girilir, ayaklar omuz genişliğinde açılır ve vücut ağırlığı her iki ayağa verilir, sırt diski atacağı atış yönüne dönüktür, kollar gövdenin yanında durur, ayak uçları atış yönüne ters tarafa bakar, gövde dik ve baş atış yönüne ter tarafa bakar, sporcu çemberin en arka ucunda durur

2.Dönüşe Hazırlık(kurulma): Sporcu atış için uygun bir pozisyon alır, kollar ve bacaklar dönme pozisyonuna hazır hale getirilmeli, kollar sağa ve sola savrulurken vücut ağırlığı da savrulan tarafa aktarılır, salınım yapılırken sporcu bacakları dizden bükerek küçülür, atış yönüne salınım yapılırken sporcu yukarı doğru büyür, belli bir salınım hızına ulaşan sporcu dönme bölümüne geçer, disk parmak uçlarıyla değil ilk parmak ucu buğumuyla tutulur, salınım esnasında disk vücuttan uzakta tutulmalı, disk hangi yöne savruluyorsa vücut ve serbest olan kol o yöne hareket ettirilir,, diski tutan elin üstü yukarı doğru gelecek şekilde salınım yapılır,

3.Dönüş ve Atış Durumuna Geliş: Sporcu salınımdan sonra belli bir hıza ulaştığında dönüş bölümüne geçer, dönüş yapılacak yönde olan bacak (sağ ve ya sol) hafif bükülü tutularak diğer bacak gergin bir şekilde dönüş yönüne doğru savrulur, gövde atış yönüne doğru döner, diski tutan kol gergin bir şekilde vücudun arkasından atış yönüne doğru savrulur, savrulma esnasında disk yere paralel ve vücuttan uzak pozisyonundadır. dönüş esyasın da ağırlık merkezi dönüş yapılan ayağına verilir.

4.Atış ve atış Sonrası(Şimdi bunları detaylıca görelim.): atış pozisyonuna gelen sporcu atış yönündeki ayak takoza yakın ve gergin tutulur, diğer ayak dizden bükülü vücut ağırlığı bükülü bacağa aktarılır, gövdenin atış yönüne döndürülmesiyle diskin bulunduğu kol da atış yönüne ve yana doğru gelmesini sağlar, atış pozisyonunda da elin üstü yukarı bakacak durumda olmalı,, atış anında her iki bacak gergin konuma getirilmeli, her iki ayak uçları atış yönünü göstermeli, atış esnasında diskin bulunduğu kol gergin , vücuttan uzak ve aşağıdan yukarı doğru savrulur, diskin elden çıkması savrulmanın en üst noktasında gerçekleştirilir

Atletizm’de Disk Atma Genel Kuralları

 • Diski atan sporcu, dairenin iç yüzeyine veya daireyi oluşturan demirin iç kısmına dokunabilir ama atışa başlandığı andan itibaren gövdenin herhangi bir kısmına ve dairenin dışına dokunması ve adım atması yasaktır.
 • Atılan disk yere düşmeden atıcı daire dışına çıkamaz. Çıkarken de dairenin geri yarısından çıkmalı.
 • Atıcıya verilen süre ise 1.5 dakikadır. Eğer yarışmacı sayısı 8’den az ise 3’er denemeden sonra 3’er deneme daha yapılabilir.
 • Ölçülendirme ise 2’şer cm’lik dilimlerle yapılır.
 • Diski atan atıcı eline reçine sürebilir fakat ayakkabısının altına veya atış alanına herhangi bir madde süremez.
 • Eldiven giymek ve parmakları birleştirerek bantlama yapmak yasaktır.

Disk

 • Büyük erkekler de 2 kg,
 • Büyük ve genç kadınlar da 1 kg
 • U20 erkekler de 1.75 kg,
 • U18 erkekler de 1.5 kg,
 • U18 kızlar ise 1 kg disk kullanır.

ÇEKİÇ ATMA

Çekiç atma: iki elle tutulan bir cismin sporcunun kendi çevresi etrafında dönerek veya durarak çekici 360 derece çevresinde döndürüp kurallar çerçevesinde çekici mümkün olduğunca uzağa atmaktır. Çekiç 1.22 m uzunluğunda bir telin başına bağlanmış 7.257 kg ağırlığında, en az 102 mm en fazla 120 mm çapında top şeklindedir. Günümüz de çekiç atma tekniğinde sporcu, çekici fırlatmadan önce vücuduyla tek ayak üzerinde üç tam ve seri dönüş yaparak çekicin hız kazanmasını sağlar. Çekiç atma dairesi; 2.135 m çapındadır.

Çekicin belirlenen alanın dışına atılmaması ve güvenliğin sağlanması için çekiç atma dairesinin etrafına 3.35 m yüksekliğinde tel ile çevrilmiş bir kafes bulunmaktadır. Çekicin düşme alanı atma yönüne doğru 40 derecelik bir açı belirlenmiştir bu alanın dışına atılan atışlar geçersiz sayılır. Bu spor için güç, denge ve çok iyi bir zamanlama gereklidir. Sporcu  atış yaparken, fırlatma alanını çevreleyen çembere ya da çemberin dışına basarsa, ya da çekiç, atış alanında dairenin merkezinden doğru çizilen 40 derecelik bir açı diliminin dışına düşerse atış geçersiz sayılır.

ÇEKİÇ ATMA AŞAMALARI

Başlama Pozisyonu ve Savurma: Çekiç, baş parmaklar çapraz, sol el sağın altında olacak şekilde sapından tutulur. Çekiç başı sağ tarafta, atış istikametinin ters tarafında yere konur veya ileriye doğru sallanır. Buradan geriye alınır ve baş üzerine birinci döndürme yapılır. Çekiç başı, mümkün olduğu kadar kollar bükülmeden büyük daire çizebilir. Kalça çekicin olduğu tarafın ters istikametindedir. Genellikle ayaklar sabitken iki döndürme yapılır.

Geçiş ve Dönmeler: Dönme sol ayak ökçesi üzerinde yapılır. Çekiç göğüs önündeyken gövdenin üst kısmı dönmeyi yapar. Bu esnada bacaklar da dönmeye katılırlar. Sağ ayak da küçük bir farklılıkla sol ayağa paralel duruma getirilerek yere konur. Normal olarak üç dönme yapılır. Dönme esnasında kollar oldukça gergindir. Kalçanın geride tutulması esnasında omuzlar da önde bulunur.

 Son Safha: Son dönmenin bitiminden biraz önce, atıcı çekici çekmeye başlar. Ağırlık iki bacak üzerindedir. Dizler sola doğru döner ve bacaklar çapraz pozisyona gelir.

 Atma: Bacaklar bu anda son derece gergindir. Baş geriye doğru uzanmış ve vücut geriye doğru kavis çizmiştir. Atlet atış istikametine bakarken, kollar kaldırılır ve çekiç atılır. Bacakların pozisyonunu değiştirene kadar gözlerle atılan çekiç takip edilir (Ballesteros; Alverez, 1991).

Çekicin Genel Özellikleri
Çekiç Ağırlığı: 7,257 kgdır.
Çekicin çapı: Demir veya pirinçten yumuşak olmayan diğer metallerden yapılır. Tam küredir ve en az çapı 102 mm, en fazla 120 mm’dir.
Başla tutma halkasını birbirine bağlar. Tel tek parça çapı 3 mm’den fazla olmayan çelikten yapılmıştır.
Tutma yeri: Sert, eğilmez, kalınlığı 9 mm. olan metalden yapılır. Eni 11 cm, uzunluğu telin tam gerilmesinde 11,5 cm’dir. Aletin uzunluğu 117,5 cm’den daha az olmamalıdır.
Koruma Kafesi: 3.35 m yüksekliğinde.

Çekiç

 • Büyük erkekler de 7.26 kg,
 • Büyük ve genç kadınlar da 4 kg
 • U20 erkekler de 6 kg,
 • U18 erkekler de 5 kg,
 • U18 kızlar ise 3 kg çekiç kullanır.

TELEFON UYGULAMA LİNKİ: 

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP