ÇEKİÇ ATMA NEDİR

ÇEKİÇ ATMA

Çekiç atma: iki elle tutulan bir cismin sporcunun kendi çevresi etrafında dönerek veya durarak çekici 360 derece çevresinde döndürüp kurallar çerçevesinde çekici mümkün olduğunca uzağa atmaktır. Çekiç 1.22 m uzunluğunda bir telin başına bağlanmış 7.257 kg ağırlığında, en az 102 mm en fazla 120 mm çapında top şeklindedir. Günümüz de çekiç atma tekniğinde sporcu, çekici fırlatmadan önce vücuduyla tek ayak üzerinde üç tam ve seri dönüş yaparak çekicin hız kazanmasını sağlar. Çekiç atma dairesi; 2.135 m çapındadır. Çekicin belirlenen alanın dışına atılmaması ve güvenliğin sağlanması için çekiç atma dairesinin etrafına 3.35 m yüksekliğinde tel ile çevrilmiş bir kafes bulunmaktadır. Çekicin düşme alanı atma yönüne doğru 40 derecelik bir açı belirlenmiştir bu alanın dışına atılan atışlar geçersiz sayılır. Bu spor için güç, denge ve çok iyi bir zamanlama gereklidir. Sporcu  atış yaparken, fırlatma alanını çevreleyen çembere ya da çemberin dışına basarsa, ya da çekiç, atış alanında dairenin merkezinden doğru çizilen 40 derecelik bir açı diliminin dışına düşerse atış geçersiz sayılır.

bedenegitimispor.com

ÇEKİÇ ATMA AŞAMALARI

Başlama Pozisyonu ve Savurma: Çekiç, baş parmaklar çapraz, sol el sağın altında olacak şekilde sapından tutulur. Çekiç başı sağ tarafta, atış istikametinin ters tarafında yere konur veya ileriye doğru sallanır. Buradan geriye alınır ve baş üzerine birinci döndürme yapılır. Çekiç başı, mümkün olduğu kadar kollar bükülmeden büyük daire çizebilir. Kalça çekicin olduğu tarafın ters istikametindedir. Genellikle ayaklar sabitken iki döndürme yapılır.

Geçiş ve Dönmeler: Dönme sol ayak ökçesi üzerinde yapılır. Çekiç göğüs önündeyken gövdenin üst kısmı dönmeyi yapar. Bu esnada bacaklar da dönmeye katılırlar. Sağ ayak da küçük bir farklılıkla sol ayağa paralel duruma getirilerek yere konur. Normal olarak üç dönme yapılır. Dönme esnasında kollar oldukça gergindir. Kalçanın geride tutulması esnasında omuzlar da önde bulunur.

 Son Safha: Son dönmenin bitiminden biraz önce, atıcı çekici çekmeye başlar. Ağırlık iki bacak üzerindedir. Dizler sola doğru döner ve bacaklar çapraz pozisyona gelir.

 Atma: Bacaklar bu anda son derece gergindir. Baş geriye doğru uzanmış ve vücut geriye doğru kavis çizmiştir. Atlet atış istikametine bakarken, kollar kaldırılır ve çekiç atılır. Bacakların pozisyonunu değiştirene kadar gözlerle atılan çekiç takip edilir (Ballesteros; Alverez, 1991).

Çekicin Genel Özellikleri
Çekiç Ağırlığı: 7,257 kgdır.
Çekicin çapı: Demir veya pirinçten yumuşak olmayan diğer metallerden yapılır. Tam küredir ve en az çapı 102 mm, en fazla 120 mm’dir.
Başla tutma halkasını birbirine bağlar. Tel tek parça çapı 3 mm’den fazla olmayan çelikten yapılmıştır.
Tutma yeri: Sert, eğilmez, kalınlığı 9 mm. olan metalden yapılır. Eni 11 cm, uzunluğu telin tam gerilmesinde 11,5 cm’dir. Aletin uzunluğu 117,5 cm’den daha az olmamalıdır.
Koruma Kafesi: 3.35 m yüksekliğinde.
NOT:Telefon uygulama linki: bit.ly/2ZQHkYr

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir