Kutahya-BESYO-Kilavuzu

Kütahya Üniversitesi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Besyo Özel Yetenek Sınav Klavuzu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınav Klavuzunu açıkladı 2021

BAŞVURU ADRESİ


Özel Yetenek Sınavı ön kayıtları aşağıda belirtilen adrese şahsen yapılacaktır.
ADRES: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Evliya Çelebi Yerleşkesi Tavşanlı yolu Yolu 10. km, Spor
Bilimleri Fakültesi, 43100, KÜTAHYA
Tel: 0274 4434300 Faks: 0274 4430512

SINAV TARİHLERİ


Spor Bilimleri Fakültesi Programlarına müracaat eden adaylar iki aşamalı özel yetenek
giriş sınavına alınacaklardır.
Birinci aşama sınavları 23-26 Ağustos 2021 tarihleri arasında, ikinci aşama beceri-koordinasyon
sınavı ise 27 Ağustos 2021 tarihinde yapılacaktır.


Adaylar seçtikleri spor dalı sınavına, T.C. Kimlik numarası sırasına göre alınacaklardır. Adaylar sınav
programında ilan edilen gün ve saatte sınav yerinde sınav giriş belgesi, resmi kimliği (Nüfus Cüzdanı,
Ehliyet veya Pasaport), göğüs numarası ve katıldığı spor dalına özgü spor malzemeleri ile hazır
bulunacaklardır

NOT: Tüm branşlarda TC Kimlik numarası sıralamasına göre adaylar sınava alınacaktır. Sınav ile
tüm duyurular www.sbf.dpu.edu.tr adresinden duyurulacaktır.


Futbol branşından sınava girecek adayların ön kayıtlar bittikten sonra TC Kimlik
numaralarına göre yapılacak olan sıralama ile sınava hangi gün girecekleri belirlenecek ve Fakültemiz
(www.sbf.dpu.edu.tr) internet adresinden yapılacak duyuruyu takip ederek bilgi sahibi
olabileceklerdir.

Tüm adaylar kendileri için duyurulan günde sınava katılmak zorundadır. Farklı bir günde
sınava giremeyeceklerdir. Tüm sınavlarda başlangıç kadın adaylarla olacaktır.

TERCİH VE YERLEŞTİRME SIRALAMASI
Sıra SBF BÖLÜMLER
1 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
2 Antrenörlük Eğitimi Bölümü (1.Öğretim)
3 Antrenörlük Eğitimi Bölümü (2.Öğretim)
4 Rekreasyon Bölümü(1.Öğretim)
5 Rekreasyon Bölümü (2.Öğretim)
6 Spor Yöneticiliği Bölümü (1.Öğretim)
7 Spor Yöneticiliği Bölümü (2.Öğretim)

ÖZEL YETENEK SINAVI SEÇME YÖNTEMİ İLE İLGİLİ PUANLARIN
HESAPLANMASI


Madde 12: Adayın başvurduğu programdaki başarı puanının hesaplanması;
a- Adayın zorunlu olarak birinci aşamada seçtiği spor dalı (milliler için Tablo 3’de belirtilen
puan) ve ikinci aşamadaki beceri-koordinasyon testinden elde ettiği puanı (ÖYSP), YKS 2021
kitapçığında (bkz. sayfa 9-10) belirlenen sisteme göre standart puana çevrilir.

b- Adaylar elde ettikleri puana göre ön kayıtta başvurdukları bölüm/program tercih sırasına göre
sıralanırlar.


Adayın yerleştirmeye esas genel başarı puanının hesaplanması.
Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların standart
puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP dağılımının

ortalaması ve standart sapması hesaplanacak, daha sonra da her aday için aşağıdaki formül
kullanılarak ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır.


Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının
ortalaması 50, standart sapması 10’dur.
Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı = YP) aşağıdaki formül kullanılarak
hesaplanacaktır.


a) Diğer alanlardan gelen adaylar için;


YP = (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x OBP) + (0,22 x TYT-P)
b) 30.03.2012 tarihi itibariyle mezun olan veya bu tarihte öğrenim görmekte olan alandan
(Spor Lisesi) gelen adaylar için;YP = (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x OBP) + (0,22 x TYT-P) + (0,03 x OBP)


2020-ÖSYS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı
sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülecektir.
c) Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan
sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır.

Özel yetenek sınavının değerlendirmesine ait bilgiler Sınav Kılavuzunda duyurulur.
NOT: Özel Yetenek Sınavı Puanının hesaplanmasında 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınav
(YKS) Kılavuzu esas alınacaktır

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir