X
Ordu Üniversitesi

Ordu Üniversitesi

ABONE OL
16 Temmuz 2021 14:28
Ordu Üniversitesi
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Ön Kayıt ve Sınav Tarihi

Ön Kayıt Tarihi: 10-13 Ağustos 2021 

Yetenek Sınavı Tarihi:16-17 Ağustos 2021

Başvuru Koşulları
a) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ve Spor Yöneticiliği Bölümüne ön kayıt
başvurusunda bulunacak adayların 2021 yılı TYT sınavından en az 150 puan almış olmaları
gerekmektedir.
b) 2020-TYT puanı 200 ve üzeri olan adayların 2021-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden
2021 yılında sadece Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim
programlarına başvurmaları durumunda 2020-TYT Dönüştürülmüş Puanı işleme alınacaktır.
c) Milli sporcular derecelerini belirten belgelerinin aslını ibraz etmek zorundadırlar. Bu belgeler
ilgili federasyonlardan veya Spor Genel Müdürlüğü’nden alınmalıdır. Milli sporcular özel
yetenek sınavına katılmak zorunda olup, sınav sonucuna göre kendi içerisinde
değerlendirilecektir.
d) Engelli adayların Spor Yöneticiliği Bölümüne başvuru yapabilmeleri için, Yükseköğretim
Kurul Başkanlığı’nın 15.02.2018 tarih ve 32625594-11624 sayılı yazısına istinaden, 2020 veya
2021 Temel Yeterlilik Testi (TYT)’ den en az 100 ve üzeri puan almaları gerekmektedir.
4
Engelli adayların Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programına başvuru yapabilmeleri için
TYT puanı sıralamasında ilk 800.000 (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası
dikkate alınır) içerisinde bulunmaları gerekmektedir. Engelli adaylar sporcu özgeçmiş
puanına göre kendi aralarında değerlendirilecektir.
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ve Spor Yöneticiliği Bölümü için
adaylar başvuru formunda öncelikli tercihlerini belirtmek zorundadırlar. Tercih işleminden
sonra herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.

Ordu Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

Ön Kayıt Sırasında Gerekli Belgeler
a) 2021 TYT veya 2020 TYT (2021 TYT puan türüne dönüştürülen) sonuç belgesi,
b) Ön Kayıt Formu (Ön kayıt sırasında verilecektir),
c) Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet 4.5 x 6 cm boyutlarında vesikalık ya da biyometrik
fotoğraf,
d) Fotoğraflı T.C numaralı Nüfus Cüzdanı ve bir adet fotokopisi,
e) Mezuniyet belgesi ya da diplomanın fotokopisi (Belge veya diploma üzerinde
alan/kol/bölüm yazılı olmalıdır. Halen bir üniversitede öğrenci olan adaylar,
üniversitelerinin öğrenci işlerinden alacakları öğrenci belgesi ile sınava başvuru
yapabileceklerdir. Mezuniyet için sorumluluk sınavına girmesi gereken adaylar bu
durumlarını belgeledikleri takdirde ön kayıt yaptırabilirler),
f) Sağlık Raporu (Aile Sağlığı Merkezi veya aile hekiminden alınabilir)
g) Engelli Adaylar ‘Engelli Sağlık Kurulu Raporunun aslını veya noter tasdikli suretini’ ön
kayıt sırasında teslim etmek zorundadır.
h) Milli sporcular için ilgili federasyondan ya da Spor Genel Müdürlüğü’nden alınmış Millilik
belgesinin aslı ve fotokopisi (Özerk federasyonlar için federasyon yetkilisi tarafından, özerk
olmayan federasyonlar için Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nden onaylı)**.
ı) Adayların ön kayıt sırasında HES kodlarını görevlilere beyan etmesi gerekmektedir.
*Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Spor Yöneticiliği Bölümü, Özel Yetenek Sınavı
yüksek şiddetli fiziksel aktiviteler içermektedir. Ayrıca, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
ve Spor Yöneticiliği Bölümü’nde sürdürülen eğitim/öğretim programı yüksek şiddetli fiziksel
aktivitelerin yanı sıra doğa sporları, su sporları gibi bazı uygulamalı dersleri içermektedir.
Bu nedenle Özel Yetenek Sınavı’na başvuran adaylar eğitim/öğretim ve sınav
uyguşamalarında süresince karşılaşılması muhtemel sağlık riskleri bakımından tüm
sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul etmiş sayılırlar.
5
**Milli sporcular, milli sporcu belgesi verilmesi ile ilgili yönetmeliğe (Resmi Gazete, Sayı:
27932, 12 Mayıs 2011, EK) uygun olarak düzenlenmiş 01.01.2017 sonrası hak edilmiş
millilik belgesi ile özel yetenek sınavına müracaat edeceklerdir.

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP