Etiket: Beden Eğitimi nedir? Spor Nedir?

  • Beden Eğitimi Nedir?

    Beden Eğitimi Nedir?

    BEDEN EĞİTİMİNİN TANIMI? Beden eğitimi özellikle okullarda fiziksel egzersizlerde ve oyunlarda verilen talimatları içerir, spor ise rekabetçi amaçlarla eğitim verilir. Beden eğitimi katılımcıyı her hangi bir yarışmaya sokmak amacı amacı fiziksel ve zihinsel sağlığı geliştirmek . fiziksel eğitimleri belirleyen itme gücünü geliştirmek , basit jimnastik hareketleri içeren beden eğitimi hijyen eğitiminin sağlanması yanında atletik oyunların […]

  • Beden Eğitimi ve Sporun Önemi

    Beden Eğitimi ve Sporun Önemi

    BEDEN EĞİTİMİ VS SPOR ÖNEMİ NEDİR? Modern toplumlarda beden eğitimi ve spor bir biriyle karıştırılan iki etkinliktir. Çoğu insan beden eğitiminin yalnızca sporu içermesi gerektiğini düşünürler. Spor öğretilen becerileri uygulamaya koymayı içerirken beden eğitimi yoluyla öğrenilen beceriler, spor ve fiziksel  aktivitenin kombinasyonundan oluşur. Başka bir değişle beden eğitimi sporun eğitimidir ve sportif etkinlikleri öğrenmek için […]