Etiket: Beden Eğitimi ve Sporun Önemi Nedir?

  • Beden Eğitimi ve Sporun Önemi

    Beden Eğitimi ve Sporun Önemi

    BEDEN EĞİTİMİ VS SPOR ÖNEMİ NEDİR? Modern toplumlarda beden eğitimi ve spor bir biriyle karıştırılan iki etkinliktir. Çoğu insan beden eğitiminin yalnızca sporu içermesi gerektiğini düşünürler. Spor öğretilen becerileri uygulamaya koymayı içerirken beden eğitimi yoluyla öğrenilen beceriler, spor ve fiziksel  aktivitenin kombinasyonundan oluşur. Başka bir değişle beden eğitimi sporun eğitimidir ve sportif etkinlikleri öğrenmek için […]