X
VAN YÜZÜNCÜ YIL ..

VAN YÜZÜNCÜ YIL ..

ABONE OL
12 Ağustos 2021 15:23
VAN YÜZÜNCÜ YIL ..
0

BEĞENDİM

ABONE OL

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2021 – 2022EğitimÖğretim Yılında “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi” Programlarına Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınacaktır.


Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alımına ait işlemler bu sınav yönergesine göre yürütülür. Bu sınav yönergesi, özel yetenek sınavının yürütülmesi, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve sonuçların duyurulması gibi işlemlerle ilgili hükümleri kapsar. Özel yetenek sınavı değerlendirme koşullarına ilişkin uygulama esasları ve değerlendirme sistemi hakkında bilgi sahibi olmanız için bu sınav yönergesini dikkatle okumanız gerekmektedir


Madde 1: Kapsam


Bu Sınav Yönergesi; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu;
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Antrenörlük Eğitimi Programları Online Kayıt ve
Özel Yetenek Sınavına ilişkin esasları düzenler.


Bu Yönerge; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesindeki, Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği ile Antrenörlük Eğitimi Programlarına online kayıt yaptıracak adayların;
başvuru, değerlendirme, asıl ve yedeklerin tespiti, sınav sonuçlarının ilanı ve kesin kayıt ile
ilgili hükümleri kapsar.


Madde 2: Tanımlar


Bu kılavuzda geçen terimler ve kısaltmalar aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.
BESYO : Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
YKS : Yükseköğretim Kurumları Sınavı
TYT : Temel Yeterlilik Testi
ÖYSP : Özel Yetenek Sınav Puanı
OBP : Orta Öğretim Başarı Puanı
USP : Uygulamalı Sınav Puanı
SÖP : Spor Özgeçmiş Puanı
SP : Standart Puanı
YP : Yerleştirme Puanı
PTS : Parkur Tamamlama Süresi
Madde 3: Özel Yetenek Sınavı İşlemler Sıralaması

 1. AŞAMA : Sınav Yönergesinin Tamamını Okuyunuz.
 2. AŞAMA : 09-13 Ağustos 2021tarihleriarasında http://ozelyetenek.yyu.edu.tr web sayfası
  üzerinden online ön kayıt yapınız.
 3. AŞAMA : 18 Ağustos 2021tarihinde sınava giriniz. (Aday ilan edilecek tarih ve saatte
  sınavın yapılacağı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Spor Salonunda olmak zorundadır).
  2 Madde 4: Özel Yetenek Sınav Jürisi ve Görevleri Sınav Jürisi
  Van Y.Y.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeleri ve ilgili Bölüm
  Başkanlarından oluşur.

Madde 6: Başvuru İçin Gerekli Şartlar

 • T.C. veya K.K.T.C. vatandaşı olmak.
 • Başvuru tarihinde bir ortaöğretim kurumundan mezun veya mezun olabilir durumda olmak.
  (Kesin kayıt tarihlerinde mezuniyet belgesinin aslını beyan etmeyen aday kayıt hakkını
  kaybeder).
 • Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programına başvuru yapacak adayların 2021-TYT de en
  düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir. Sıralamaya giremeyen aday
  Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı yetenek sınavına başvuru yapamaz.
 • Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programına 2020-TYT dönüştürülmüş puanı ile başvuru
  yapacak adayların dönüştürülmüş puanlarının 2021-TYT nihai sınav puanı ile en düşük
  800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir.
 • Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programına başvuru yapacak Engelli ve Milli Engelli
  adayların (Bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile
  “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu,
  RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel
  bozukluklar) 2021-TYT’ de en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları, engel
  gruplarından en az birinden engel oranının %40 ve üzeri, çalışabilir durumda olduğunu
  mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelemeleri gerekmektedir. Bu
  adayların puanları, sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle geçerlidir.
 • Antrenörlük Eğitimi Programına başvuracak adayların 2021-TYT puanının en az 150 puan,
  2020-TYT dönüştürülmüş puanının (2021-TYT nihai sınav puanı) en az 200 puan veya üzeri
  olması gerekir.
 • Antrenörlük Eğitimi Programına başvuracak Spor Lisesi çıkışlılar ve Milli sporcular için en
  az 150puan veya üzeri olması gerekir.
 • Antrenörlük Eğitimi Programına başvuracak Engelli ve Milli engelli adayların(Bedensel
  engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel
  bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu,
  dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) TYT
  puanı 100 veya üzerinde olmalı ve belirtilen engel gruplarından en az birinden engel oranının
  %40 ve üzeri, çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu
  raporu ile belgelemeleri gerekmektedir. Bu adayların puanları, sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl
  süreyle geçerlidir.

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP